Når det gælder om at redde liv

 

Når det gælder om at redde liv!

Det er ofte et spørgsmål om ganske få minutter og sekunder, når der skal reddes menneskeliv.
Det ved de en masse om hos virksomheden Safeday.dk, der ud over at sælge hjertestartere også tilbyder
den nødvendige undervisning i at kunne redde mennesker med livreddende førstehjælp på jobbet!

 

Af Søren Fohlmann

 

Per Kildelund er underviser og indehaver af konsulentfirmaet Safeday.dk, der med central base i Nyborg er med at til at gøre de danske arbejdspladser til et mere sikkert sted at arbejde. Med sin mangeårig baggrund som indsatsleder har han på den hårde måde erfaret, at viden, tid og den rigtige førstehjælp er altafgørende, når der står menneskeliv på spil. Det er hjørnestenen for virksomheden, som også tilbyder offentlige og private firmaer brandkurser, rådgivning og hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsvurderinger og beredskabsplaner.

Rigtig undervisning er vigtig

Takket været forskellige red liv-kampagner og øget markedsføring er der efterhånden sat rigtig mange hjertestartere op på steder, hvor der færdes mange mennesker. Det gælder også på de større arbejdspladser, men der er plads til mange flere hjertestartere, hvis der skal reddes endnu flere menneskeliv. Men det er ikke nok med hjertestartere, hvis der ikke er nogle til at betjene dem. Og det skal ske via korrekt uddannelse. Per
Kildelund uddyber: - Selv om det i dag er lovpligtigt at tage førstehjælpskurser ved fx erhvervelse af kørekort, så er der stadig arbejdspladser, hvor der ikke er nogen til at foretage den nødvendige førstehjælp. Alle kan ringe 112, og måske kan der skaffes en hjertestarter, men hvordan bruger man den i praksis, når uheldet først er sket og pulsen er høj?

Psykisk førstehjælp til personalet

Gennem grundige kurser får deltagerne præcis den undervisning, som skal til for at betjene en hjertestarter, give kunstigt åndedræt og stoppe evt. blødninger. Er der tale om børnehaver og vuggestuer, så gives der også undervisning i hjerte/ lungeredning og hjælp ved blokering af luftveje i forbindelse med allergi eller indtagelse af fremmedlegemer. Viden fra disse kurser kan også bruges uden for arbejds-pladsen, da mange ulykker og hjertestop faktisk sker på offentlige steder uden for arbejdstid.

Har en virksomhed været udsat for en voldsom ulykke med fx personskade eller dødsfald, så tilbyder Safeday.dk akut psykisk førstehjælp til de medarbejdere, der er berørt af hændelsen.

Løbende kontrol og vedligeholdelse

Det er naturligvis vigtigt, at så mange som muligt lærer at bruge en hjertestarter korrekt for at kunne yde den nødvendige førstehjælp. Men udstyret skal løbende passes og vedligeholdes.
- Vi oplever desværre alt for ofte, at udstyret er placeret forkert eller ikke er passet korrekt. Som et lavpraktisk eksempel skal batteriet skiftes. Alligevel ser vi desværre, at en hjertestarter er løbet tør for strøm eller har defekte kabler, og så nytter det jo ikke noget, at den kan findes
og medarbejderen kan betjene den. Det kan koste menneskeliv. Derfor skal både hjertestarter og medarbejdere naturligvis hele tiden være up-to-date. Alle kursister modtager derfor også et førstehjælpsbevis som en synliggørelse af den modtagne undervisning.

Menneskets bedste ven

Det er ikke kun mennesker, der kan få brug for en hjertestarter. Som en niche tilbyder Safeday.dk også kurser til redning af hunde, som kan være lige så udsat for uheld og skader, som mennesker kan. Når man er på jagt, til træning, på gåture eller lignende med sin hund, så kan der være langt til dyrlægen. Førstehjælp kan derfor være med til at redde hundens liv, hvis man håndterer situationen korrekt fra starten, og ved hvordan man skal gribe ind. Det gør sig specielt gældende med fx jagt, blinde- og tjenestehunde. Kurserne laves i samarbejde med en veterinærsygeplejeske og indeholder emner som poteforbindinger og instruktion i mundtil-snude metoden.

Sikring af medarbejdere, bygninger og andre værdier

En 3. og meget vigtig del af Safeday.dk’s kompetencer er en sikkerhedsgennemgang af bygninger til sikring mod fx brand og indbrud. Det kan være lige fra private virksomheder over skoler og børnehaver til offentlige bygninger. Efter en minutiøs gennemgang af forskellige risici udarbejdes en skriftlig beredskabsplan eller sikkerhedsvurdering, som passer præcis til den enkelte virksomhed.

De grundlæggende undersøgelser kan bl.a. ske ved hjælp af video-optagelser med droner. På den måde kan der proaktivt lægges en plan for imødegåelse af personskader og driftstab med fokus på fortsat opretholdelse af virksomhedens drift efter fx røveri, overfald, indbrud,
brand eller naturkatastrofer. Samtidig klædes personalet godt på til at håndtere sådanne uventede og ubehagelige situationer, hvilket giver tryghed i hverdagen.

Brande starter altid i det små

Som det fjerde ben tilbyder Safeday.dk kurser i elementær brandbekæmpelse, som er meget vigtig for kunden, da det kan være med til at rede de reelle værdier, kunder og lagerbeholdninger. Med andre ord en fastholdelse af virksomhedens fremadrettede drift. Alle brande starter
som bekendt i det små, så med godt kendskab til den rette forebyggelse, og hvordan man slukker en brand, inden brandvæsenet kommer, kan være helt vital og medvirkende til, at virksomheden ikke bliver sat ud af spillet i længere tid. Safeday.dk hjælper også gerne med
redegørelse af procedurer, beskrivelse af sikkerhedsmæssige opgaver samt indhentning og vurdering af tilbud fra underleverandører.

Andres liv og helbred sat på spil

Selv om det i dag er lovpligtigt, at der skal være både førstehjælpsudstyr og brandmateriale til stede på de danske arbejdspladser med mere end otte ansatte, så er det absolut ikke alle steder, at disse faktorer er på plads. Arbejdstilsynet kommer sjældent på besøg, så det er ofte op til indehaveren eller direktøren selv at sørge for, at sikkerheden på alle niveauer er i top.

- I bund og grund sætter man andre menneskers liv og helbred på spil ved ikke at have styr på sikkerheden. Hos Safeday.dk fjerner vi denne usikkerhed og klæder medarbejderne godt på til at tage ansvar og redde liv. Og hvem vil ikke gerne arbejde i eller besøge virksomheder,
hvor både hjertestarteren og medarbejderne er klar til at redde ens liv, hvis uheldet nu skulle være ude. slutter Per Kildelund med et smil.

www.safeday.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.