Med stor fokus på erhvervsvenlighed

Med stor fokus på erhvervsvenlighed

Med stor fokus på erhvervsvenlighed

Nyborg Kommune er en attraktiv kommune for såvel virksomhedsdrift, som bosætning.
Lige midt i landet, op ad E20, dybvandshavn, station og en fan-tastisk natur.

Af: Kenneth Muhs, borgmester
og Babak Djarahi, erhvervschef

Erhvervslivet i stærkt fokus

I Nyborg Kommune har vi et markant fokus på et godt og konstruktivt samarbejde med de lokale virksomheder, og vi har især fokus på at udnytte vækst og udviklingsmulighederne i hele kommunen. På den baggrund har Nyborg Kommune afskaffet dækningsafgiften og byggesagsgebyret for private virksomheder. Vi er aktivt opsøgende og møder virksomhederne på deres hjemmebane. Vi lytter, sparer, vejleder og følger op på muligheder og eventuelle udfordringer. Samtidig er vi „vakse ved havelågen“, når nye virksomheder og muligheder får øjnene op for Nyborg Kommunes aktive erhvervsindsats, unikke placering lige midt i kongeriget og ikke mindst de gode forhold for bosætning ved skov og strand og med rigtig mange kulturelle oplevelser.

 

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Det kan nogle gange være en udfordring at matche virksomheder og unge i forhold til elev- eller lærepladser. Generelt er det i disse år svært at få de unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.
Dette vil på kort sigt give store udfordringer i takt med, at de større årgange går på pension. Blandt andet derfor har vi taget initiativet til at etablere et „Praktikpladskontor“. Et sted, hvor unge mennesker, deres forældre, uddannelsesinstitutionerne og især virksomhederne kan få et
overblik over mulighederne og mødes og matches op mod hinanden. „Praktikpladskontoret“ skal være med til at fremme de erhvervsfaglige uddannelser og være med til at hjælpe lokale virksomheder med at „sælge“ sig selv og sikre den fremtidige medarbejderstab af professionelt
uddannede håndværkere.

Understøttelse af iværksætteri

I Nyborg Kommune har vi prioriteret højt at kunne yde en seriøs og professionel
vejledning med stor fokus på udviklingsmuligheder. Derfor byder kommunen ind med sparring, relevante kurser og især det altafgørende netværk, der kan være den afgørende faktor for, om man kommer godt fra start med sin virksomhed. Netværk til kommunale afdelinger, private etablerede virksomheder og især imellem iværksættere, der ofte står med ens udfordringer. Nyborg Kommune har på den baggrund, i samarbejde med ADP A/S, etableret et kontorfællesskab kaldet „Broen“. „Broen“ er et inkubationsmiljø for eksisterende og kommende iværksættere. Miljøet byder på otte komplette arbejdspladser, printere, WIFI, adgang til veludstyret mødelokale og mulighed for at få en kop kaffe.
- Vi er meget stolte af vores 11. plads ved den sidste erhvervsklimamåling fra DI i september 2017, og vi har med glæde kunnet konstatere en stigning år for år siden 2012 i Nyborg Kommune, udtaler borgmester Kenneth Muhs. Det må jo være et udtryk for, at vi rent faktisk gør
det godt.

www.nyborg.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.