Lærlinge på Fyn skal blive bedre til at pendle

 

Dansk Byggeri Fyn

Lærlingene på Fyn skal blive bedre til at pendle

Lærlinge inden for byggeriet på Fyn ligger på landsgennemsnittet, når det handler om at pendle til praktikpladsen. Syv ud af 10 pendler mindre end 15 kilometer. I forhold til fx de sjællandske lærlinge, er fynboerne ikke så mobile, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri

 

Dan Johansen, formand Dansk Byggeri Fyn

Generelt er lærlingene ikke så villige til at pendle langt til praktikpladsen, men der er store regionale forskelle på, hvor mobile lærlingene er. Hver tiende lærling på Fyn pendler mere end 25 kilometer til deres praktiksted, og her ligger Fyn under landsgennemsnittet. På landsplan er det 14 procent, som pendler mere end 25 kilometer.

Mellem 10 og 15 procent af de unge lærlinge på Fyn er i skolepraktik. Generelt er mobiliteten lavest i de store byer, og andelen af skolepraktik er højest i de fire største byer: København, Århus, Odense og Aalborg.

De unge skal være mere mobile

Dansk Byggeri mener, det er helt nødvendigt, at de unge er villige til at køre længere efter en praktikplads.

- Vi hører ofte, at der er mangel på praktikpladser. Men lærlingene må også selv udvide deres radius, siger formand for Dansk Byggeri på Fyn, Dan Johansen, der kan konstatere, at 29 procent af lærlingene på Fyn har mere end 15 kilometer til praktikstedet i 2016. I 2010 var det 18 procent.

De unge på Fyn udviser ikke samme mobilitet som fx de unge på Sjælland, hvor 44 procent pendler mere end 15 kilometer.

- Det er min opfattelse, at virksomhederne gerne vil have lærlinge, og jeg kan kun opfordre de unge til også at prøve lykken lidt længere væk fra bopælen, hvis de vil have opfyldt deres drøm om at blive uddannet inden for byggeriet.

- I Dansk Byggeri på Fyn hilser vi initiativer velkomne, der kan stimulere lærlingenes mobilitet. Det kan fx være gode muligheder for ungdomsboliger, kollegier og lærlingefællesskaber.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen dækker lærlinge, der er startet på hovedforløbet af en bygge- eller anlægsfaglig uddannelse i perioden 2008-2016. Samlet set dækker populationen på landsplan over 27.594 lærlinge med fuldført uddannelse og 20.728 lærlinge, der fortsat er i gang med deres uddannelse.

Undersøgelsen er lavet for Dansk Byggeri i samarbejde med Danmarks Statistik.

www.danskbyggeri.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.