Nye lovændringer før sommerferien

Nye lovændringer før sommerferien

 

Bemærkede du disse lovændringer før sommerferien?

Før sommerferien kom der nye regler bl.a. for markedsføring og for registrering af virksomheders reelle ejere

Af Ulrik Lefevre,
Advokat, LEXSOS Advokater

Spam og skjult reklame

Der er kommet en ny Markedsføringslov, som har moderniseret reglerne og ændret på opbygningen, så bl.a. §-numrene for de enkelte regler er ændret. Én af de mest interessante nye ting er, at reglerne mod spam er blevet lempet en smule, når det kommer til virksomhedens mulighed for, uden forudgående samtykke, at markedsføre ”egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser”.

Det er begrebet ”tilsvarende”, som er det interessante, da det nu indebærer en bredere kreds af produkter. Et eksempel fra lovens forarbejder er, at en bilforhandler, der har solgt en bil til en kunde, vil kunne markedsføre udførelsen af service og reparation, hvis det foretages af bilforhandleren selv. Før lovændringen måtte han kun markedsføre andre biler.
Det er dog vigtigt at bide mærke i, at der skal være tale om egne tilsvarende produkter. Bilforhandleren fra eksemplet må ikke markedsføre syn af bilen foretaget af andre virksomheder, uanset disse har lejet sig ind i bilforhandlerens lokaler. Sådan markedsføring kræver fortsat forudgående samtykke.

Den anden interessante ændring er en præcisering i forbuddet mod skjult reklame. Det er nu helt afklaret, at det ikke er et krav, at der foreligger en aftale mellem den erhvervsdrivende, hvis produkter der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen af et produkt, f.eks. en make-up virksomhed og en internetblogger. Hvis en erhvervsdrivende giver en gave, eller stiller en vare til rådighed for en journalist, en blogger eller andre, der optræder i medierne, uden at modtageren er forpligtet til at bruge produktet på en bestemt måde, så kan omstændighederne medføre, at man anser dette for at have en kommerciel hensigt. Hvis det er tilfældet, skal modtageren – journalisten, bloggen m.fl. – markere sit indlæg som reklame.
Endeligt er det vigtigt, at ansættelseskontrakter og andre dokumenter opdateres med korrekte paragrafhenvisninger, bl.a. i forhold til bestemmelsen om forbud mod benyttelse af erhvervshemmeligheder m.v.

Registrering af reelle ejere

Lige før sommerferien trådte der en ny hvidvasklov i kraft. Sammen med den kom der nye regler for registrering af ejerskab. Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal bidrage til at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet
– herunder hvidvask.

Nu er det ikke kun aktie- og anpartsselskaber, som skal have registreret ejerforholdene i Erhvervsstyrelsens register. De nye regler kræver nu, at alle danske selskaber, interessentskaber, virksomheder med begrænset ansvar og fonde registrerer deres reelle ejere.
Enkeltmandsvirksomheder, offentlige virksomheder, filialer, frivillige foreninger samt andelsboligforeninger er ikke omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere. Fristen for registrering af oplysninger om reelle ejere løber frem til den 1. december 2017 for virksomheder, som er stiftet før den 23. maj 2017.

Virksomhederne er forpligtet til at opbevare dokumentation for indhentelse af oplysningerne i 5 år efter indhentelsen samt 5 år efter en virksomheds ophør, samt til løbende at sikre, at oplysningerne er opdaterede. Hvis virksomheden ikke har reelle ejere, eller disse ikke kan
identificeres, er virksomheden forpligtet til at opbevare oplysninger om forsøg på at identificere reelle ejere i 5 år efter identifikationsforsøget
er gjort.

Advokat Ulrik Lefevre

har møderet for Højesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr. Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen.
Hvis du vil vide mere om den nye Markedsføringslov eller andre retsforhold, så er du velkommen til at kontakte Ulrik Lefevre på:
Mail: lefevre@lexsos.dk
Mobil: 22 44 77 42
Telefon: 66 12 77 00
www.lexsos.dk

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.