Nordfyns Kommune får høje karakterer

Nordfyns Kommune får høje karakterer

Borgmester Morten Andersen

 Nordfyns Kommune får høje karakterer

Det er de høje karakterer, der er fremme, når erhvervsvirksomhederne i Nordfyns Kommune skal bedømme den service, de får hos deres kommune. I en undersøgelse fra Dansk Erhvervsfremme svarer 8 ud af 10 virksomheder, at de er tilfredse med kommunens erhvervsservice

 

Nordfynske virksomheder vender tomlerne op

En nem måde at kontakte kommunen på, hvor virksomhederne kun behøver at henvende sig ét sted, og et stort engagement fra medarbejdernes side. Det er ifølge borgmester Morten Andersen hovedforklaringen på, at de nordfynske virksomheder er godt tilfredse med kommunens erhvervsservice.
Borgmester Morten Andersen kæder især den høje tilfredshedsrate sammen med kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere Task Force Erhverv, der er kommunernes indgang til kommunen, når de har brug for hjælp. Beslutningen ligger fire år tilbage, og siden har Task
Force Erhverv slået sig fast som en nem og overskuelig måde for virksomhederne at kommunikere med kommunen på.
- Vi har fået en meget mere effektiv arbejdsgang. Flere og flere virksomheder tager Task Force Erhverv med i processen allerede fra idéfasen, når de skal bygge en ny produktionshal eller have en miljøgodkendelse. Det gør, at vi i dialog med virksomhederne får fokus på mulige udfordringer allerede i idéfasen og får dem løst, inden de vokser sig store, siger Morten Andersen.

Undersøgelsen bygger på svar fra alle de virksomheder, der i løbet af 2016 har været i kontakt med kommunen omkring en byggetilladelse, miljøgodkendelse, en landzonetilladelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, som har brugt kommunens Jobcentret har besvaret undersøgelsen. Det gør resultaterne meget interessante, fordi de viser erhvervslivets vurdering på baggrund af en konkret sagsbehandling,
som de har været afhængige af.
- Det er en høj tilfredshedsgrad, der viser, at kommunen prioriterer erhvervsservicen over for områdets virksomheder. Sammen med de tidligere undersøgelser dokumenterer det, at Nordfyns Kommune har et højt niveau på sine leverancer, og det kvitterer erhvervs-virksomhederne altså for med en tilfredshedsgrad i den gode ende, siger analytiker Anders Pedersen fra Dansk Erhvervsfremme.
Borgmester Morten Andersen tilskriver samtidig en del af æren til kommunens medarbejdere:
- Vores medarbejdere tager ansvar og arbejder som en del af Task Force Erhverv. Alle ved, at serviceniveauet over for virksomhederne er højt prioriteret på kommunalbestyrelsens prioriteringsliste, og det gør, at opgaven hele tiden har fokus.
Det er tredje gang Nordfyns Kommune med hjælp fra Dansk Erhvervsfremme undersøger kommunens servicekultur.

Om undersøgelsen

• Dansk Erhvervsfremme har for tredje år i træk lavet en undersøgelse af service kulturen i Nordfyns Kommune. Undersøgelsen har til formål at kortlægge og analysere lokale virksomheders vurdering afkommunens serviceniveau.
• 244 virksomheder har fået tilsendt spørgeskemaet, heraf har 142 virksomheder med en sag hos Nordfyns Kommune svaret på spørge-skemaet, hvilket svarer til 46 % af målgruppen.
• 85 % af alle adspurgte virksomheder er tilfredse med deres samlede sagsforløb hos kommunen. 10 % er utilfredse.
• 90 % er tilfredse med Task Force Erhverv, 7 % er hverken eller, mens 3 % er utilfredse.

FAKTA
• Nordfyns Kommune har 29.466 borgere (2017)
• Der er ca. 9.900 arbejdspladser i kommunen.
• Nordfyns Kommunen har 13.600 beskæftigede borgere, svarende til 74,5 % af alle borgere i den erhvervsaktive alder. Denne andel er på niveau med gennemsnittet i Syddanmark.
• 70 % af arbejdspladserne er inden for det private område.
• 30 % er offentlige arbejdspladser, fordelt med 5 % på offentlig administration, 8 % på undervisning, 16 % på sundhed og socialvæsen og 4 % på øvrig offentlig sektor.
• Landets mest effektivt drevne kommune: Nordfyns Kommune er den kommune i landet, der bruger færrest årsværk på 1.000 indbyggere jf. KL’s nøgletal.

 

www.nordfynskommune.dk

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.