Hvad er leasing?

Hvad er leasing?

Hvad er leasing?

- er man ejer eller lejer, eller er man noget helt andet når man leaser?
Man kan eje, leje eller lease. Leasing er hverken eje eller leje, og hvorvidt leasing minder mest om køb eller mest om leje afhænger af, hvilken leasingform man vælger - finansiel eller operationel leasing.

 

Af Ulrik Lefevre,
Advokat, LEXSOS Advokater

 

Hvad er leasing

Fordelen ved leasing er, at man ikke skal finde finansiering til hele anskaffelsessummen. Man skal i stedet betale leasingydelse, der beregnes af et beløb, der er mindre end anskaffelsessummen. Til gengæld skal man tilbagelevere den leasede genstand ved leasing-periodens udløb, for man er ikke ejer af den leasede bil eller maskine.

Leasingformer

Finansiel leasing minder meget om ejerskab. De to væsentligste elementer i en aftale om finansiel leasing er den aftalte månedlige ydelse og den aftalte restværdi. En høj aftalt restværdi resulterer, som regel, i en lav aftalt månedlig leasingydelse – og omvendt.

Leasingtager hæfter for den aftalte restværdi ved leasingaftalens udløb, og hvis restværdien er højere end den reelle værdi, så hænger leasingtager på differencen. Dette beløb skal man huske at regne med, når man vurderer de økonomiske vilkår i en leasingaftale.
Operationel leasing minder meget om leje, for her betaler man for en brugsret i en periode. Leasingtager hæfter ikke for en restværdi, men man er til gengæld underlagt nogle begrænsninger i brugen. Ved leasing af biler er det en begrænsning i antallet af kilometer. En overskridelse koster, som regel, en uforholdsmæssig høj pris.

Virksomheder leaser typisk sine aktiver ved finansiel leasing, fordi der ikke er begrænsninger i brugen af den bil eller maskine, som man leaser.
Private indgår, som regel, aftale om operationel leasing, fordi man bedre kan forudsige den samlede udgift, og private kan, som regel, også bedre håndtere en begrænsning i brugen af f.eks. en bil.
Når man indgår en leasingaftale, skal man sætte sig ind i vilkårene for aflevering af den leasede bil eller maskine ved udløbet af leasing-perioden, og man skal undersøge hvilke opsigelsesvilkår der gælder, hvis man skal opsige leasingaftalen før tid. Der kan være væsentlige forskelle på leasingselskabernes vilkår.

Deleleasing

Når en virksomhed leaser en firmabil til en medarbejder, som skal have stillet en fri bil til rådighed, så kan det måske betale sig for med-arbejderen, at der indgås aftale om deleleasing.
En medarbejder beskattes af fri bil. Beskatningen beregnes af 25 % af bilens værdi, og beskatningen er ikke afhængig af, hvor meget medarbejderen kører privat.

Ved deleleasing deles virksomheden og medarbejderen om at lease bilen. Dermed betaler medarbejderen kun for de kilometer, der køres privat. Deleleasing kan også være en fordel ved dyre firmabiler. Den beskatning man betaler ved at have stillet en dyr fri bil til rådighed, kan reelt være højere end det værditab, man har ved selv at eje bilen. Men det kan også forholde sig sådan, at det ikke kan betale sig at eje bilen, fordi den skattefri kørselsgodtgørelse man får for den erhvervsmæssige kørsel, ikke kan dække omkostninger til værditabet af bilen.

Her kan deleleasing være en løsning. Men det er vigtigt, at leasingaftalen er udført korrekt, og man bør benytte et leasingselskab som har fået forhåndsgodkendt sin kontrakt af Skat.
Derudover er det vigtigt, at leasingomkostningerne og driftsudgifterne fordeles korrekt, og at man fører kørerbog efter Skats anvisninger. Konsekvensen ved ikke at leve op til kravene er, at medarbejderen beskattes af fri bil, selvom han har betalt en del af leasing- og driftsomkostningerne.

Advokat Ulrik Lefevre

har møderet for Højesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr.
Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen.
Hvis du vil vide mere om finansieringsaftaler eller andre retsforhold, så er du velkommen til at kontakte Ulrik Lefevre på
E-mail: lefevre@lexsos.dk
Mobil: 22 44 77 42, telefon: 66127700.

 

 

www.lexsos.dk

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.